บริการของเรา

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

 • บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 9  ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี >>>read now
 • บ้านยางโทน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค >>>read now
 • บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย >>>read now
 • บ้านท่าลำใย-สามหลัง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ >>>read now
 • บ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา >>>read now
 • บ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาบ่ง อำเภอท่าม่วง >>>read now
 • บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ >>>read now
 • บ้านวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี >>>read now
 • บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน >>>read now
 • บ้านโป่งไหม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ >>>read now
 • บ้านย่านเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย >>>read now
 • บ้านหนองขอนเทพพนม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ >>>read now
 • บ้านไผ่สี. หมู่ที่ 2 ตำบลสระลงเรือ. อำเภอห้วยกระเจา >>>read now
(Visited 1 times, 1 visits today)