ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ ข้าราชการดีเด่น และรางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565 เนื่องในวันพัฒนาชุมชน 2565 วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน