ข่าวประชาสัมพันธ์

“อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564”

พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง HLM อำเภอพนมทวน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564″

พิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี