ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญเด็กชนบทบ้านไล่โว่-สาละวะ มอบทุนอุปการะและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดแสดงบูธ Click ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565 ในวันที่ 8 มีนาคมนี้