ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทร./โทรสาร. 034 – 511782

WEBSITE : http://kanchanaburi.cdd.go.th

E-MAIL : cddkanchanaburi@gmail.com

Page Facebook : www.facebook.com/CDDKANNews

 

(Visited 4 times, 1 visits today)