ภาพกิจกรรม

พช. กาญจน์ ร่วมพิธีลาสิกขาในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ

พช. กาญจน์ ร่วมพิธีลาสิกขาในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ

▶️ วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

▶️ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพระสงฆ์ 101 รูป ประกอบพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชกาญจังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

▶️ ในการนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลาสิกขาในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยตลอดระยะเวลาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา แด่พระสงฆ์ทั้ง 101 รูป พร้อมทั้งได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเกิดเป็นพลังแห่งการร้อยรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน

▶️ จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีลาสิกขา ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพระสงฆ์ ทั้ง 101 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เข้าปฏิบัติธรรม และศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่กำหนดระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม พ.ศ.2566 รวมเวลา 15 วัน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และประกอบพิธีลาสิกขาบท เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)