ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. กาญจนบุรี ประชุมป้องกันยาเสพติดแบบเชิงรุกโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วย 13 แผนอำเภอ 3 แผนโซน 1แผนจังหวัด ขจัดยาเสพติด

พช. กาญจนบุรี ประชุมป้องกันยาเสพติดแบบเชิงรุกโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วย 13 แผนอำเภอ 3 แผนโซน 1แผนจังหวัด ขจัดยาเสพติด

▶️ วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

▶️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและวางแผนแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายศุภกรณ์ แนนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวิโลด หลำเล็ก ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการเครือข่ายฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว

▶️ การประชุมในครั้งนี้ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1.การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ ปี 2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน
2.การพัฒนาและยกระดับโดยการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 มาวิเคราะห์ พบว่าจังหวัดกาญจนบุรี มีกองทุนของแผ่นดินทั้งหมด 288 กองทุน แบ่งเป็นระดับ A มี 93 กองทุน ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ระดับ B มี 188 กองทุน ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในบางกิจกรรม และระดับ C มี 7 กองทุน ซึ่งทุกกองทุนสามารถยกระดับการพัฒนาดียิ่งขึ้นด้วยการใช้พลังเครือข่ายฯ
3. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด โดยการใช้วิธี การสนับสนุนอาชีพพร้อมวัสดุและการฝึกอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 10 ราย รายละ 3,600 บาท โดยใช้สถานที่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เป็นสถานที่อบรม และโครงการสนับสนุนอาชีพจาก ป.ป.ส.ภ.7 จำนวน 1 ราย งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาซ้ำ
4. การจัดทำแผนป้องกันแบบเชิงรุก โดยวิธีกำหนดแผนอำเภอแต่ละอำเภอ นำมารวบรวมเป็นแผนกลุ่มโซนอำเภอ จำนวน 3 โซน ดังนี้
– โซนที่ 1 จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้ อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
– โซนที่ 2 จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ
– โซนที่ 3 จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค นำแผนโครงการมาแลกเปลี่ยนผ่านการประชุมสัญจร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติในทันทีตามบริบทพื้นที่แบบเชิงรุก
5. จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร ผ่านกิจกรรมจิตอาสา โดยเครือข่ายกองทุนแม่แต่ละอำเภอ เพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP

▶️ ทั้งนี้การดำเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงการขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้รักษาความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ของหมู่บ้าน ชุมชน ผู้นำ เกิดความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)