ข่าวประชาสัมพันธ์

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี ร่วมประชุม เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ กาญจนบุรีเกมส์ ” การแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ “ ครั้งที่ 1/2565

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี ร่วมประชุม เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ กาญจนบุรีเกมส์ ” การแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ “ ครั้งที่ 1/2565

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี ร่วมประชุม เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ กาญจนบุรีเกมส์ ” การแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ “ ครั้งที่ 1/2565
———————————————————-
📅วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

📝นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง และรักษาความสะอาด และคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด และการแสดง การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ กาญจนบุรีเกมส์ ” การแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ “ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว

🎊ในโอกาสนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

🎯ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญ ดังนี้
การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์
การพิจารณาแนวทางของฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด
การพิจารณาการดำเนินงานของฝ่ายพิธีเปิด-ปิด และการแสดง
การพิจารณากรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่าย ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้
การจัดทำแผนงาน งบประมาณและปฏิทิน การปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักเลขาธิการ การจัดการแข่งขันเพื่อจัดทำแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
—————————————————————–
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)