ข่าวประชาสัมพันธ์

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และ “การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ปี 2565”

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และ “การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ปี 2565”

📣CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และ “การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ปี 2565”
———————————————————-
📅วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์กีฬา Big Arena ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

🗂สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบนโยบาย การดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

📋ต่อมาได้จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกล “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการออมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างหลักประกันและภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกในครัวเรือน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและ ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยการรณรงค์การประหยัด และการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

🔏ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

🎊🎊🎊ต่อมา ได้รับเกียรติจาก นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ “การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ปี 2565” พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

⚽️🏐🏓 ซึ่งการแข่งกีฬาในวันนี้ประกอบไปด้วย
– กีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น วิ่งส่งลูกไปโรงเรียน วิ่งกระสอบ
– การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
– การแข่งขันกีฬาแชร์บอล

—————————————————————–
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)