ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดแสดงบูธ Click ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดแสดงบูธ Click ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจนบุรี จัดแสดงบูธ Click ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”
———————————————————-

📆 วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุม ได้จัดแสดงบูธ “click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้ความรู้แนะนำแก่ผู้ที่เข้าร่วม งานโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

🎉 ซึ่งการจัดแสดงบูธ “click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “พาสตรีทัวร์โลก IT พช.” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้บริการติดตั้ง Application แก่ผู้ที่สนใจภายในงานดังกล่าว เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน OTOP ข่าวสารที่มีประโยชน์ เสริมทักษะอาชีพ และ อื่น ๆ อีกมากมาย

🎉 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูธ “click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย จะได้รับของรางวัลของที่ระลึกโดยเป็นกระเป๋าสะพายลายไทย โดยการติดตั้ง Application “click ชุมชน” พร้อม Check and share เพจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือถ่ายรูปภายในงานติดแฮทแทค #รวมพลังสตรีกาญจน์ และ #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

—————————————————
📸ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)