ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทางเข้าวัดถ้ำขุนแผน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทางเข้าวัดถ้ำขุนแผน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทางเข้าวัดถ้ำขุนแผน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
——————————————————
📆 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทางเข้าวัดถ้ำขุนแผน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดถ้ำขุนแผน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

🎊 ในโอกาสนี้ นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🎯 ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองบัว เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าวัดถ้ำขุนแผน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา รวมทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทาง ทางเข้าศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว เส้นทางที่ 2 ในอนาคต โดยทำแผนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อาทิเช่น การกำจัดวัชพืชริมรั้วลวดหนามออกเพิ่มให้เปิดโล่งมองเห็นพื้นที่ในศูนย์พัฒนาอาชีพ ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นและสามารถใช้เป็นเส้นทางสำหรับออกกำลังกายได้

🎊 ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ในการใช้ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่พร้อมในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ
———————————————-
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)