ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ลงลุยพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

📣 CDD KAN News : พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ลงลุยพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

📣 CDD KAN News : พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ลงลุยพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

————————————
📆 วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของแปลงโคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของนางสาวนันทา ไกรสรธัช ซึ่งครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ในโอกาสนี้นางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด และเจ้าของแปลง ร่วมให้ข้อมูลและการต้อนรับ

⭐️ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำให้เจ้าของแปลงดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และได้ให้กำลังใจกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานและให้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลที่ครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้านต่อไป

—————————————————————
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)