ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ มอบของพัฒนาศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว

พช.กาญจน์ มอบของพัฒนาศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว

(Megaphone)(Megaphone)(Megaphone)CDD KAN News : พช.กาญจน์ มอบของ เพื่อพัฒนา ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว
—————————————————–
(ok hand)วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว ในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(Empty Storage Box)(Empty Storage Box)ซึ่งการมอบอุปกรณ์และเครื่องมือในครั้งนี่ประกอบด้วย เครื่องตัดหญ้า เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมพ้นแอลกอฮอล์ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น อาหารไก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก และกระดาษชำระ

(Janitor’s Cart)โดยศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่พร้อมในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ
———————————————-
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)