ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พช.กาญจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

(megaphone)(megaphone)(megaphone) CDD KAN News : พช.กาญจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (confetti)(confetti)(confetti)
————————————————————-

(outdoor concert) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(confetti cup)(confetti cup)(confetti cup) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ โครงการเงินอุดหนุนภาคประชาชน สำนักงาน ป.ป.ส. แผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการแบ่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

————————————————

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)