ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

พช.กาญจน์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

(megaphone)(megaphone)(megaphone) CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว (confetti)(confetti)(confetti)
——————————————————–

(bouncy castle) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดร้านค้าให้ผู้ประกอบการ (พ่อค้า แม่ค้า) ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมได้แก่ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี นายกสมาคมอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี และนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี

(confetti ball)(confetti ball)(confetti ball) กำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 รวม 10 วัน ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควและลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(gift bag) โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ กำหนดคุณสมบัติให้ผู้ประกอบการค้าจะต้องเป็นพ่อค้า แม่ค้า ชาวจังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินการคัดเลือกร้านค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำผังกำหนดจุดตั้งร้านค้า

———————————————————-
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)