ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาการจังหวัด ร่วมปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) สร้างคนลุยงานพัฒนาในพื้นที่”

“พัฒนาการจังหวัด ร่วมปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) สร้างคนลุยงานพัฒนาในพื้นที่”

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปฐมนิเทศและเป็นประธานในการฝึกอบรมหลักสูตรก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมและให้ความรู้แก่อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 73 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 ในครั้งนี้ มีอาสาพัฒนา (อสพ.) ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ที่ได้รับการต่ออายุปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
โอกาสนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพบปะให้กำลังใจแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) โดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.)อีกครั้ง โดยอาสาพัฒนานั้นเปรียบเสมือนพัฒนากรเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ตั้งใจเรียนรู้งาน มีจิตอาสาในการทำงาน ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนากร
#Changeforgood
#อาสาพัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)