ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 60 “กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

พช.กาญจน์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 60 “กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสก้าวสู่ 60 ปี “กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” ณ วัดปลักเขว้า ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยทานพระภิกษุ จำนวน 9 รูป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ล่วงลับ และเสริมความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานในปีต่อไป
ปี พ.ศ.2483 กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้แผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ.2499 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนากร
ต่อมาในปี พ.ศ.2505 รัฐบาลขณะนั้นได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 โดยภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

#CDD
#kanchanaburi
#CDDKAN
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)