ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน “รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ”✌️✌️✌️

พช.กาญจน์ สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน “รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ”✌️✌️✌️

🎊CDDKAN News🎊
(ok hand)พช.กาญจน์ สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ”✌️✌️✌️

การสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ข้อเขียน)

👉8 กันายายน 2564 กรมพัฒนาชุมชนได้สอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมี ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสอบ ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบก่อนการทำข้อสอบ และ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ กำกับดูแล
👉ในการสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 4 ราย มาเข้าร่วมสอบ จำนวน 3 ราย ขาดสอบ 1 ราย ณ ห้องประชุม เอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีช่วงพิธีการเวลา 9.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสอบและการนำส่งข้อสอบ แก่คณะกรรมการและผู้เข้าสอบ และสอบเวลา 09.30 น. ถึง 12.30 น.
👉ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบครั้งแรกของกรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนดให้แต่ละจังหวัดอำนวยการสอบในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ โดยจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดสถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในการสอบครั้งนี้้ไม่พบปัญหาอุปสรรคและมีความเรียบร้อยอย่างมาก
‐‐———————————————————–
#kanchanaburi
#กาญจนบุรี
#กองการเจ้าหน้าที่
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)