ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มทอผ้าในพื้นที่สาละวะ-ไล่โว่

พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มทอผ้าในพื้นที่สาละวะ-ไล่โว่

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านสาละวะ -ไล่โว่ ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมณีกาญจน์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานพระราชดำริ ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของบ้านสาละวะ-ไล่โว่ ให้มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน เช่น หมวก สามารถนำลายผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์มาตกแต่งเพิ่มเติม นำลวดลายหรือการทำชิ้นเล็กลงมาประดับที่ของใช้อื่นในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงผ้าที่ใส่เจลล้างมือ การทำสายคล้องมาสก์ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและส่งเสริมเรื่องช่องทางการตลาดโดยเฉพาะสการตลาดออนไลน์ การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านสาละวะ-ไล่โว่ ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอาชีพการทอผ้า พร้อมทั้งการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่นบ้านไล่โว่-สาละวะ และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีการจัดแสดงข้อมูลลายผ้าทอดั้งเดิม กระบวนการทอผ้า พร้อมทั้งเป็นจุดเรียนรู้ในการทอผ้าทั้งแบบดั้งเดิมคือ กี่เอว และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน เพื่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม รักษาให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไป และการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นนำมาตัดเย็บประยุกต์เข้ากับผ้าทอของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าทอ และตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ซึ่งการทอผ้าของประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่ – สาละวะ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งมีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แต่ยังคงพบว่าลายผ้าบางส่วนขาดผู้สืบทอดทำให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านไล่โว่-สาละวะ) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทอผ้าขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมลายผ้า วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้มีจุดเรียนรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยังคงอยู่

#กาญจนบุรี
#พัฒนาชุมชน
#ไล่โว่สาละวะ
#cdd
#worldsoilday

(Visited 1 times, 1 visits today)