ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสอบ ผอ.กง.ประสานฯ

พช.กาญจน์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสอบ ผอ.กง.ประสานฯ

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การชี้แจงองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ กำหนดการสอบ เอกสารที่ใช้สอบ กระบวนการจัดทำเอกสาร และกระดาษคำตอบ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ เป็นการจัดสอบครั้งแรกของกรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนดให้แต่ละจังหวัดอำนวยการสอบในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ โดยจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดสถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการทดสอบระบบในวันนี้ไม่พบปัญหาอุปสรรค และมีความพร้อมในการเป็นสถานที่สอบอย่างมาก

#kanchanaburi
#กาญจนบุรี
#กองการเจ้าหน้าที่
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)