ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กาญจน์ ต้อนรับน้องใหม่ เสริมทีมเตรียมลุยงานพัฒนาชุมชน

พช.กาญจน์ ต้อนรับน้องใหม่ เสริมทีมเตรียมลุยงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ราย และพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีได้นำข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการเข้าพบร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสาวโสภิณ กลีบจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
2) นางณัชฐินันท์ ครุฑคง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ
3) นายวรวิทย์ ประยูรมหิศร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองปรือ
4) นายปฏิพาน เสือใจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นางสาววิลาสินี วัดพ่วง
2) ว่าที่ ร.ต. สิทธะพันธ์ มงคล
3) นายวิษณุ เรือนแก้ว
4) นางสาวธนินันท์ ภูมิภักดี
5) นายธีรศักดิ์ สมบัติมาก
6) นางสาวกันติญาน์ ลิ้มปรีดีชัย

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พช.
#พัฒนากร
#Changeforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#ข้าราชการบรรจุใหม่
#พนักงานราชการเฉพาะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)