ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ผอ.ยุทธศาสตร์คนใหม่รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าฯ

CDD@KAN>>>ผอ.ยุทธศาสตร์คนใหม่รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าฯ

CDD@KAN>>>14 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นำนายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าพบนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2

กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ โดยกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิณัย สืบทรง เดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)