ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>สพอ.ไทรโยค มอบกระเช้าปีใหม่ 2564

CDD@KAN>>>สพอ.ไทรโยค มอบกระเช้าปีใหม่ 2564

CDD@KAN>>> 29 ธันวาคม 2563 นายศุภกรณ์ แนนไธสง พัฒนาการอำเภอไทรโยค พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรโยค เข้าพบนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ..2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในกระเช้าประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP และสัมมาชีพชุมชนจากอำเภอไทรโยค

(Visited 1 times, 1 visits today)