ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ศูนย์ศิลปาชีพราชบุรีจับมือพัฒนาชุมชนกาญจน์ ลงพื้นที่ไล่โว่-สาละวะพัฒนาการทอผ้า

CDD@KAN>>>ศูนย์ศิลปาชีพราชบุรีจับมือพัฒนาชุมชนกาญจน์ ลงพื้นที่ไล่โว่-สาละวะพัฒนาการทอผ้า

CDD@KAN>>>25 ธันวาคม 2563 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุชาติภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนางศิริพรรณฤทธิ์สอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไล่โว่สาละวะที่เข้าร่วมฝึกทักษะทอผ้าด้วยกี่พระราชทานโดยมีวิทยาการจากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดราชบุรีมาเป็นผู้ฝึกสอน  และร่วมพูดคุยให้กำลังใจราษฎรบ้านไล่โว่สาละวะที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำน้ำส้มควันไม้ซึ่งกิจกรรมทั้งสองเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี   (บ้านไล่โว่สาละวะ)​

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่บ้านไล่โว่ บ้านสาละวะ ในด้านการพัฒนาอาชีพในเรื่องการทอผ้าพื้นเมือง โดยการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและความพร้อมชองชุมชน และจัดทำแผนงานที่เหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)