ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

CDD@KAN>>> 17 พฤศจิกายน 2563 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ..2564 วัดลำทหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมออกบูธรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ตำแหน่งงานว่าง การสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง   การตรวจรักษาโรค  การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)