ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ ต้อนรับพัฒนาการจังหวัดคนใหม่

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ ต้อนรับพัฒนาการจังหวัดคนใหม่

CDD@KAN>>> 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นางรัชนี โพธิสัตยา ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และศาลพระภูมิบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร ร้อยโท ทศพลไชยโกมินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา และนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้นางสาวนฤมล พื้นแสน พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิ และนายดำรง สมหอมพัฒนาการอำเภอพนมทวน เข้าร่วมรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับจังหวัดด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)