ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาญจน์ผงาดรับรางวัล 2 รางวัลใหญ่จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาญจน์ผงาดรับรางวัล 2 รางวัลใหญ่จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>> 21 กันยายน 2563 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนกลุ่มทอผ้าบ้านเลาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มทอผ้าเลาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)