ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>สตรีเมืองกาญจน์ “ปันรัก ปันสุข” ส่งต่อความมั่นคงทางอาหารสู้โควิด-19

CDD@KAN>>>สตรีเมืองกาญจน์ “ปันรัก ปันสุข” ส่งต่อความมั่นคงทางอาหารสู้โควิด-19

CDD@KAN>>> 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม และผักสวนครัวจากการปลูกของสตรีตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย “ปันรัก ปันสุข” ให้แก่นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำใส่ตู้ปันสุขบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
และต่อมาคณะได้ร่วมกันนำสิ่งของต่างๆ ใส่ตู้ปันสุขในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็นตู้ปันสุขบริเวณหน้าสำนักพิมพ์มติกาญจน์ ตำบลบ้านใต้ และบริเวณหน้าร้านดาวกีฬา ถนนแสงชูโต เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
กิจกรรมดังกล่าวได้มีการขับเคลื่อนโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวตามกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยขยายผลให้สตรีทุกครัวเรือนร่วมกันปลูกผัก ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยในปัจจุบันพืชผักดังกล่าวได้ออกผลผลิตจึงร่วมกันนำมามอบให้แก่คณะทำงานดังกล่าวนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งรวบรวมจิตศรัทธาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ นำมามอบใส่ในตู้ปันสุขเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอีกทาง

(Visited 1 times, 1 visits today)