ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี Kick off กิจกรรมตลาดนัดปันผัก รักกาญจน์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี Kick off กิจกรรมตลาดนัดปันผัก รักกาญจน์

CDD@KAN>>>18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดปันผัก รักกาญจน์ ตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจได้ร่วมปลูกผักต่อไป
โดยกิจกรรมตลาดนัดปันผัก รักกาญจน์ ได้ขยายผลจากโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ที่ได้มีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคเองภายในครัวเรือนเมื่อเหลือจึงนำมาแบ่งปันแจกจ่ายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยให้เริ่มจากตนเองก่อน ซึ่งผักสวนครัวที่นำมาแจกจ่ายในกิจกรรมนี้มาจากแปลงสวนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปลูกตามโครงการดังกล่าว และนำมาแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่น โดยได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ มาร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและนำผักไปประกอบอาหารต่อไป ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการทุกหน่วยงานที่รับเมล็ดพันธุ์ผักไป ให้นำไปปลูกและถ้าเหลือสามารถนำมาร่วมแบ่งปันได้ที่บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในวันจันทร์และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

(Visited 1 times, 1 visits today)