ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดประชุมเดินหน้า OTOP กาญจน์ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดประชุมเดินหน้า OTOP กาญจน์ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่

CDD@KAN>>>18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน OTOP จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยขอให้คณะกรรมการเครือข่าย OTOP นำความรู้หรือสิ่งที่ดีๆ นำมาปรับใช้ในการบริหารงาน หรือถ้ายังมีสิ่งใดที่บกพร่องหรือต้องแก้ไขขอให้นำมาปรับปรุง นำศักยภาพของผู้ประกอบการมาทำงานสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกคน และเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ รวมทั้งขอความร่วมมือสนับสนุนมอบอาหารหรือของใช้แก่โรงพยาบาลหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

การประชุมดังกล่าวได้มีการแนะนำนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาววาสนา ทาพล นางสาวพรรณิภา บุญกลิ่น และนางสาววรรณวดี จันทร์เอี่ยม ซึ่งมีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำการตลาดรุ่นใหม่ทั้งทางด้าน Offline และ Online ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ OTOP ใดสนใจการทำการตลาดยุคใหม่สามารถขอรับการสนับสนุนและความรู้ได้จากนักการตลาดรุ่นใหม่ทั้ง 3 คน และเนื่องด้วยคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดกาญจนบุรี ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2563 นี้ จึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ขึ้นใหม่ ซึ่งจากที่ประชุมอันประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ของแต่ละอำเภอ จำนวน 26 คน ได้พิจารณาคัดเลือกให้นางนริศรา จีนาภักดิ์ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอท่าม่วง เป็นประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)