ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทคริสตอลล้า จำกัด มอบปุ๋ยอินทรีย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในบ้านไล่โว่-ซาละวะ

CDD@KAN>>>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทคริสตอลล้า จำกัด มอบปุ๋ยอินทรีย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในบ้านไล่โว่-ซาละวะ

CDD@KAN>>> 15 พฤษภาคม 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM ตรานกกะเรียน จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทคริสตอลล้า จำกัด จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี บ้านไล่โว่-ซาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี ในโอกาสนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมส่งมอบปุ๋ยดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่บ้านไล่โว่ บ้านซาละวะ ในด้านการพัฒนาอาชีพ มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนงานที่เหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดการผลิตกาแฟให้ได้มาตรฐาน การปลูกผักอินทรีย์ และการส่งเสริมการแปรรูปมะพร้าวให้เป็นน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)