ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>สตรีกาญจน์ Kick Off โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พร้อมกันทุกพื้นที่

CDD@KAN>>>สตรีกาญจน์ Kick Off โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พร้อมกันทุกพื้นที่

CDD@KAN>>> 18 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีในทุกอำเภอ ร่วม Kick Off โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พร้อมกันในทุกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกและสร้างกระแสด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ สวนไผ่คุณน้อย อำเภอท่าม่วง โดยนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและนำทีมสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอท่าม่วงทำกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
– การให้ความรู้ในการปลูกผัก จากนายประสพสิน แม้นทิม รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย
– การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ตัวแทนระดับตำบลของอำเภอท่าม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่ตัวแทนในระดับหมู่บ้าน และนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในทุกครัวเรือน
– การมอบของที่ระลึกแก่พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชปลอดภัยขี้น เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวภายใต้ภาวะวิกฤติ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– การสร้างกระแส ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความข้าใจแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
– จัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 18 เมษายน 2563โดยกำหนดให้ผู้นำสตรีดำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกก่อน
– จัดตั้ง”กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” ประจำหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิก
– จัดตลาดสตรีแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวร่วมกันระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านตำบล (แจก แลก ขาย)
– คัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านพลังของสตรีซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของทุกครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)