ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>>17 เมษายน 2563 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2563 และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก แนวทางการขับเคลื่อนการกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2563 และชี้แจงระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time

(Visited 1 times, 1 visits today)