ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ จับมือภูไพรเลค ร่วมเป็น OTOP กาญจนบุรี

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ จับมือภูไพรเลค ร่วมเป็น OTOP กาญจนบุรี

CDD@KAN>>> 10 มกราคม 2563 นางสาวสิริวรินทร์ บรรจง Managing Director บริษัท ภูไพรเลค จำกัด เข้าพบนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของบริษัทพร้อมทั้งขอคำแนะนำในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)