ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>> พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 62

CDD@KAN>>> พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 62

CDD@KAN>>> 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562 ผ่านระบบสื่อสาร TV พช. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งถ่ายทอดให้จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกัน โดยในการประชุมครั้งนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงานโดยจะต้องมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด Outcome ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่บุคคลทั่วไปได้

(Visited 1 times, 1 visits today)