ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

CDD@KAN>>>ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

CDD@KAN>>> 14 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)