ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>>การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>> 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณเวทีกลางในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีภารกิจกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม บริเวณเวทีกลางซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี/ การแสดงตลก การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงของวงดนตรีในทุกคืน พร้อมทั้ง การร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนจำนวนกว่า 53 ร้านค้า

(Visited 1 times, 1 visits today)