ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดการประชุมคณะทำงานฯ เตรียมงานปี 63

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดการประชุมคณะทำงานฯ เตรียมงานปี 63

CDD@KAN>>> 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 9/2562  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีเรื่องเพื่อทราบสำคัญ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลความสำเร็จ

(Visited 1 times, 1 visits today)