ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

CDD@KAN>>> 12 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธรณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งจัดแสดงโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  และนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีได้นำเสนอจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ และ 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)