ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมรับการตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมรับการตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>> 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับการตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี  โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

การประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีการประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ขอขยายพื้นที่อนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติเมียนมา รวมถึงตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างทำงานของคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่บ้านพุน้ำร้อน และเห็นควรตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพิจารณากำหนดกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)