ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>>พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CDD@KAN>>> 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพัฒนาการอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562  ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ในโอกาสร่วมคณะเพื่อตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณโรงงานกระดาษไทย อำเภอเมืองกาญจนบุรี

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าในบริเวณโรงงานกระดาษไทย พร้อมทั้งร่วมลอยกระทงกับประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณท่าเรือขุนแผน

(Visited 1 times, 1 visits today)