ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ปี 2562

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ปี 2562

CDD@KAN>>>31 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสน่หา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่ง พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

สำหรับประวัติและความเป็นมาวัดเสนหา ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยมีนายเพิ่มเสนหา บุญนาค บุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค) พ่อค้าผู้มีฐานะมั่งคั่ง และมีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง ให้สร้างเป็นวัด เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2452 โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับที่ดิน และได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรจากวัดบรมนิวาสบ้าง วัดสัตตนารถปริวัตรบ้างมาอยู่จำพรรษา และได้ตั้งให้พระครูสังวรวินัย (อาจ ชุตินฺธโร) เป็นเจ้าสำนักปกครอง อบรมพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด และได้ใช้ชื่อของผู้บริจาคเป็นชื่อวัดตั้งแต่ต้นมา

(Visited 1 times, 1 visits today)