ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมกับเครือข่าย OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมกับเครือข่าย OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี

CDD@KAN>>>31 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563  โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

โดยการประชุมดังกล่าวมีการชี้แจงโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเพื่อฝึกนิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรมการวิ่งเทรล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ OTOP เฉลิมพระเกียรติ

(Visited 1 times, 1 visits today)