ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านจิตอาสาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านจิตอาสาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

CDD@KAN>>>30 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านจิตอาสาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพกรมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์หนองบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี
โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพฯ ได้แก่ พระพุทธเมตตาพัฒนาชุมชน ศาลเจ้าที่ประจำศูนย์ฯ กิจกรรมจิตอาสา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ (มะขามป้อม) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพฯ กิจกรรมการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม ครบรอบ 57 ปี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)