ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

CDD@KAN>>> 26 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C โดยนางสาวเบญจมาศ วงศ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มณฑลทหารบกที่ 17 ภายใต้โครงการมหารพันธุ์ดี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระดับภาคและจังหวัด ศูนย์พัฒนาชนบทเกษตรผสมผสานไทรโยค และสำนักงานเกษตรจังหวัด  โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นเครือข่ายอาหารปลอดภัย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลและสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกจังหวัดโดยผ่านกลไกประชารัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)