ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี (ศจพ.จ.กจ.) ครั้งที่ 2/2562

CDD@KAN>>>ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี (ศจพ.จ.กจ.) ครั้งที่ 2/2562

26 กันยายน 2562 >>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี (ศจพ.จ.กจ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระการรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี การรับรองผลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2562  จำนวน 117 หมู่บ้าน การรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 และการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน

(Visited 1 times, 1 visits today)