ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ร่วมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์ร่วมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

22 กันยายน 2562 >>> นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส และใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเป็นประจำทุกๆ ปี

(Visited 1 times, 1 visits today)