ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ต้อนรับพัฒนาการอำเภอใหม่เข้าสู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนกาญจน์

CDD@KAN>>>ต้อนรับพัฒนาการอำเภอใหม่เข้าสู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนกาญจน์

CDD@KAN>>> 16 กันยายน 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับพัฒนาการอำเภอที่ได้รับคำสั่งจากกรมการพัฒนาชุมชนให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มารักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่ามะกา นางพิมพา บุญวรรโณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม มารักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีสวัสดิ์ ในโอกาสนี้พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำข้าราชการทั้งสองเข้าพบนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแนะนำตัวและรับคำแนะนำ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)