ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์จับมือร่วมกับราชภัฎกาญจน์ จัดเวทียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์จับมือร่วมกับราชภัฎกาญจน์ จัดเวทียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

13 กันยายน 2562>>> นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน กิจกรรมจัดเวทียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการยกระดับสินค้าชุมชนขึ้น โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมจัดเวทียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP โดยประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่น ให้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจินตนา บุญเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี และนางสาวสมสวรรค์ พิชญ์จำนงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)