ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>สำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

CDD@KAN>>>สำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

CDD@KAN>>> 12 กันยายน 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับนางสาวศณิชา เหล่าชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน พร้อมด้วยนางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ภูมิแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน โดยนายแรม เชียงกา ครูใหญ่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย พร้อมคณะทีมวิทยากรร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว
บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน เป็น 1 ใน 8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดและเป็นต้นแบบในการเรียนรู้การมีวิถีชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักสำคัญแก่หมู่บ้าน/ชุมชน หรือบุคคลที่สนใจได้ร่วมศึกษา

(Visited 1 times, 1 visits today)