ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

CDD@KAN>>> 12 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงข้อสั่งการในการปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ในการนี้นางสาวอาทิกา พชรศิริวาณิช เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมชี้แจงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนางสาวศนิชา เหล่าชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน จากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมชี้แจงโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการติดตามผลความก้าวหน้า โดยจังหวัดกาญจนบุรี บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็น 1 ใน 8 ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของระดับประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและสร้างทีมวิทยากรเพื่อให้มี
ความพร้อมในการต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)