ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ ONLINE

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ ONLINE

CDD@KAN>>> 12 กันยายน 2562 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562 ผ่านระบบ TV พช. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบาย ข้อสั่งการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)